BATIZOVCE, SLOVAKIEN

Redigerad 2020-04-01 22:35:55 history  
Efter Murens fall öppnades plötsligt gränser i de komunistiska länderna och demokratin infördes.

Kyrkor och församlingar som under 40 år inte fick förnya sina byggnader eller bygga nytt försökte nu restaurera och bygga om det som blev förstört eller eftersatt. Många nya byggprojekt startades.

Här presenterar jag ett projekt i den lutherska församlingen Batizovce i norra Slovakien
i Tatra bergen. Församlingen byggde på kort tid två nya församlingshem som skulle fungera som samlingspunkter för församlingsbor men även för besökare utifrån.
Jag blev tillfrågad att komplettera dessa byggen med utsmyckning.

 
A) ”Altarväggen” i församlingshemmet i Batizovce:
När luckorna i ”Altarväggen” är tillslutna vibrerar väggen av den ljusa blå och vita färgen. Den slutna väggen döljer trosbekännelsens hemligheter och rikedomar.
När luckorna öppnas en efter en då öppnas även betraktarens ögon för innehållet i den kristna trosbekännelsen.
Luckan längst till vänster döljer skapelseberättelsen med syndafallet.
Det stora altarskåpet i mitten berättar om de viktigaste händelserna i Jesu liv. (Dopet, korsfästelsen, uppståndelsen, himmelsfärden.)
De två luckorna till höger öppnar vyer framåt mot himmelrikets ankomst.

Ute, på en av församlingshemmets väggar placerades objektet: Händer
B) ”Händer”: Församlingshemmet ska vara en plats för möten, för omtanke om andra och erbjuda skydd för det inre ljuset.

C) Altar tavlan ”Psaltaren 121” finns i församlingshemmet i Gerlachovo och illustrerar Höga Tatrabergens skönhet som en daglig påminnelse för församlingsborna om Guds storhet.
 
Projekten i församlingen i Batizovce realiserades under år 1992.

”Alltarväggen” i Batizovce och ”Psaltaren 121” i systerförsamlingen Gerlachovo konstruerades av församlingens snickare, konstverket ”Händer” skars ut i närliggande stålverket i Svit efter min förlaga.

”Altarväggen” och ”Psaltaren” är gjorda av trä och målade med olja, akryl och gouache. Därefter lackerade.

”Händer” är utskurna i rostfritt stål och därefter målade.

Mått:
”Altarväggen”: 6 x 2,4 m
”Händer”: 1,20 x 1,20 m
”Psaltaren 121”: 2,40 x 1,2 m