DOPALTARE – BROBY

Redigerad 2020-04-02 23:28:04 history  

Ö. Broby kyrka byggdes på 1930-talet och dess exteriör och interiör med sin inredning är ett fint exempel på dåtidens formspråk.År 2013 startades en upprustning och varsam förändring av kyrkans lokaler till dagens krav på samvaro efter gudstjänst, handikappanpassning mm.
Jag var ansvarig för både den arkitektoniska lösningen och den konstnärliga utsmyckningen.

Som en del av utsmyckningen skulle ett dopaltare skapas och placeras vid dopfunten.

Dopaltarets koncept utgår ifrån Kyrkans lära om dopet.

"Dopet/altaret är ett fönster mot nytt liv.
Bokstäverna Alfa och Omega på de stängda luckorna talar om början och slutet; mellan dem finns ett timglas som talar om tidens flykt. I dopet möts tid och evighet."

"När altarskåpet öppnas visas bilden av Livets källa
med friskt klart vatten. Fisken i källan är en urgammal symbol
för Kristus (ICHTYS) och för kristna.

På den vänstra luckan ser man Noaks ark, en symbol för dopet. Genom arken räddades Noak till livet.
På högra luckan står den himmelska tronen. Från tronen rinner livets flod med fruktträd på dess stränder."

"Under tavlan finns fyra kors med samma form som återfinns i kyrkans inredning. På dessa kors syns symboler för de fyra evangelisterna (Människa för Matteus, Lejon för Markus; Oxe för Lukas och Örn för Johannes.)"

(Citat ur Broby församlingens kyrkoblad av kyrkoherde Anders O Johansson)

 

 

År: 2013

Material : Akryl på trä

Snickeri: Allt Möjligt verkstan i Broby

Vit duva som symbol för den Helige Ande snidad av Anders O Johansson