GAMLA BROGATAN, STOCKHOLM

Redigerad 2020-03-31 22:16:05 history  
År 1985 uppförde byggherren JM AB ett nytt kontorshus
på G:a Brogatan 38 i Sockholm.
Kontorshuset och grannhusen bildade en relativt mörk innergård.
Grannhusens höga, smutsiga och kala väggar erbjöd
en trist vy från kontorets arbetsplatser.

Mitt uppdrag var att höja kvalitén/förbättra miljön på innergården
och erbjuda en vackrare blickfång från kontorshuset.

”Romerska bågar” skapades 1986 i samarbete mellan mig och byggherren JM AB samt arkitekten Mike Carrier från Lundqvist-Carrier Arkitekter AB.

Muralmålningen ”Romerska bågar” realiserades mellan åren 1985- 1986.
Den är utförd i färgad puts som är ljus och varm i nyanser av Stockholms gul (ett annant namn för järnoxidgul).
Storlek: 24 x 24 m

 

Gamla Brogatan, Stockholm – Innergården,
Färgskalan är vald med hänsyn till det nya husets färgskala (ockra eller sk Stockholms gul). Proportionerna och bågarnas mått skulle samverka med våningshöjder och med fönsterplaceringen i det nyuppförda huset.

 

Gamla Brogatan, Stockholm – Innergården, Vy rakt uppåt

 

Muralmålning ” Romerska bågar”  lyser upp den mörka innergården
och anknyter till det nya husets färgskala och proportioner.
Japanskt körsbärsträd, spaljé.

Gamla Brogatan, Stockholm – Innergården, Vy mot grannhuset.