CUBES AND PUZZLES

Redigerad 2017-10-07 15:33:18 history  

På en traditionell utställning finns alltid en distans mellan konstverk och betraktare. 

Betraktaren får beröra med sin blick, men får inte komma i direkt kontakt med konstverket.

Inte ens en skulptur som skulle kunna tåla beröring får lov att beröras.

Projekt ”Cubes and Puzzles” uppmanar till att beröra ett konstverk och att också vara medskapande.

 

Rör vid och lek! 

Att få nära och lekfull kontakt ökar förståelsen och respekten för konstverket.

Den taktila kontakten kan höja konstupplevelsen till en ny nivå.

 

Pusslet "Cubes and Puzzles" placeras i offentliga rum som sjukhus, bibliotek, galleria där barn och vuxna passerar eller sitter och väntar.

Pusslet vill inbjuda till en stund av lek, medskapande och taktil kontakt med ett konstverk.