PROJEKT "PUSSEL"

Redigerad 2018-04-25 08:09:27 history  

På en traditionell utställning finns alltid en distans mellan konstverk och betraktare. 

Betraktaren får beröra ett konstverk endast med sin blick, men får inte komma i direkt kontakt med konstverket.

Inte ens en skulptur som skulle kunna tåla beröring får lov att beröras.

Projekt ”Pussel” uppmanar till direkt, handrgriplig kontakt med konstverket. 

 

 

Rör vid och lek! 

Att få nära och lekfull kontakt med ett konstverk ökar förståelsen och respekten för konstverket.

Den taktila kontakten kan höja konstupplevelsen till en ny nivå.

 

Projekt "Pussel" vill inbjuda till en stund av lek, medskapande och taktil kontakt med ett konstverk.

 

Flera exempel på "Pussel"

 

Pussel "Missing"

 

Pussel "Missing" – Bild 1

 

Pussel "Missing" – Bild 2

 

Pussel "Missing" – Bild 5

 

Pussel "Utsatthet"

 

Pussel "Utsatthet" – Bild 4

 

Pussel "Utsatthet" – Bild 5

 

Pussel "Utsatthet" – Bild 3

 

Pussel "Skosnörets äventyr"