ST:A RAGNHILD, SÖDERTÄLJE

Redigerad 2016-11-16 21:37:02 history  

St:a Ragnhilds kyrka i Södertälje

 

Uppdraget var att utsmycka barnaltarskåp i St:a Ragnhilds kyrka i samband med renovering av kyrkan.

Den vänstra sidan av barnaltaret skulle innehålla 3 gammaltestamentliga bilder: Mose i vassen, Jakobs dröm och Psalm 23 – Den gode herden

Den högra sidan består av tre bilder från Nya testamentet: Jesu födelse, Pojken med 5 bröd och 2 fiskar, Uppståndelse.

Mitten av altarskåpet: Jesus välsignar barnen