HALMBALSHUSET FRÖHOLMEN 1

Redigerad 2023-09-04 14:24:38 history  

Halmbalshuset på Fröholmen utanför Västerås är ett annorlunda bygge av ett fritidshus.

Huset byggs av alternativa, miljövänliga material. Huset blir ett lågenergihus med god standard. 

Bjälklaget mellan källare och nedre botten

 

Den vackra texturen av lerklining 1

Den vackra texturen av lerklining 2

 

 

Halmbalshuset i september 2015

 

Halmbalshuset i september 2015